Superpozycja
Dominika Trzcińska, mgr inż. architekt

Dominika Trzcińska, mgr inż. architekt

Dyplom na Wydziale Architektury na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.
Członek Śląskiej Izby Architektów SL-1505.
Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej bez ograniczeń nr 14/11/SLOKK.